لبخند از لب هایمان جدا نمی شود. سراسر شور و نشاط هستیم وقتی به هم می رسیم. به هم سلام گرم می دهیم، چشم در چشم. همدیگر را در آغوش می کشیم و شیطنتانه در گوش هم زمزمه می کنیم که چقدر دلم برات تنگ شده...

ساعتی را به گفتگو با هم می نشینیم و چند بار تاکید می کنیم که خیلی خوشحالم از اینکه دیدمت و بعد خداحافظی و حتماً آرزوی دیدار مجدد. معتقدیم برایمان مثل "تف سر بالا" هست!


و اما...


بنظر من نمیشه شباهتی بین عشق و هوس پیدا کرد. یعنی هوس مقوله جدایی است که فقط کسی که عاشقی رو تجربه نکرده عشق خطابش میکنه. مطمئنم میشه متوجه تفاوت های این دو شد اگر لمسشون کرده باشی:

- عشق زمینه می خواهد و پیش نیاز دارد، فرار و گریز دارد تا رسیدن، هوس اما هر آن در گوشه خیابانی و با ترمزی به مقصد می رسد.

- عشق محترم است، حریم دارد و حرمت، هوس فقط تظاهر به آنهاست.

- عشق یک حس اعتماد همیشگی است، مثل قلبی که مطمئنی همیشه در سینه ات می تپد، هوس شک است و ظن.

- عشق محدود نیست و محدود نمی کند، هوس پاسخ به نیاز جسمی است و محدود.

- عشق از امروز است تا فردا ها، هوس مربوط به لحظه است.

- ...

فقط یک ناشی متوجه فرق بین عشق و هوس نمی شود.

+ نوشته شده در ۸۹/۰۴/۰۷ساعت 9:42 توسط حامد س |